sketchup pro 8 Archive

  • Google Sketchup 8 สวัสดีครับ สำหรับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำโปรแกรมปั้นโมเดล 3 มิติอีกหนึ่งที่มีความสามารถที่น่าสนใจไม่แพ้โปรแกรม maya หรือ 3d max ผู้โด่งดังเลยทีเดียว มันคือโปรแกรม sketchup 8 นั่นเอง ซึ่งผู้พัฒนาโดยบริษัท Search Engine ชื่อดังของโลกอย่าง Google นั่นเอง โดยแต่เดิมนั้นโปรแกรม Sketchup ได้ถูกพัฒนาครั้งแรกโดยบริษัท @Last ในปี ค.ศ.1999 ซึ่งมีเป้าหมายที่จะ พัฒนาโปรแกรมออกแบบโมเดล 3 มิติ ให้มี […]

    Google Sketchup 8

    Google Sketchup 8 สวัสดีครับ สำหรับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำโปรแกรมปั้นโมเดล 3 มิติอีกหนึ่งที่มีความสามารถที่น่าสนใจไม่แพ้โปรแกรม maya หรือ 3d max ผู้โด่งดังเลยทีเดียว มันคือโปรแกรม sketchup 8 นั่นเอง ซึ่งผู้พัฒนาโดยบริษัท Search Engine ชื่อดังของโลกอย่าง Google นั่นเอง โดยแต่เดิมนั้นโปรแกรม Sketchup ได้ถูกพัฒนาครั้งแรกโดยบริษัท @Last ในปี ค.ศ.1999 ซึ่งมีเป้าหมายที่จะ พัฒนาโปรแกรมออกแบบโมเดล 3 มิติ ให้มี […]

    Continue Reading...