download nero 11 Archive

  • ดาวน์โหลดโปรแกรม Nero 11 คือโปรแกรมสำหรับงานด้าน CD/DVD ที่มีฟังก์ชันการทำงานเกี่ยวกับด้านนี้อย่างครบถ้วน หากจะพูดถึงโปรแกรม Nero แล้วนั้น เชื่อว่าหลายท่านคงจะรู้จักและคุ้นชื่อกับโปรแกรมนี้กันเป็นอย่างดีอย่างแน่นอน เพราะโปรแกรม Nero นั้นได้รับความนิยมจากผู้ใช้งานเป็นอันดับ 1 ของโลกเลยสำหรับงานด้าน CD/DVD โปรแกรม Nero มีการพัฒนาตัวโปรแกรมและลูกเล่นใหม่ๆออกมาให้ผู้ใช้งานอยู่เสมอๆ และในเวอร์ชันที่ผมจะนำมาให้ดาวน์โหลดกันในบทความนี้เป็นเวอร์ชัน 11 ซึ่งพัฒนาต่อยอดมาจาก Nero 10 นั่นเองครับ โปรแกรม Nero 11 นั้นมีความโดดเด่นที่สุดก็คือการใช้สำหรับ Burn แผ่น […]

    Nero 11

    ดาวน์โหลดโปรแกรม Nero 11 คือโปรแกรมสำหรับงานด้าน CD/DVD ที่มีฟังก์ชันการทำงานเกี่ยวกับด้านนี้อย่างครบถ้วน หากจะพูดถึงโปรแกรม Nero แล้วนั้น เชื่อว่าหลายท่านคงจะรู้จักและคุ้นชื่อกับโปรแกรมนี้กันเป็นอย่างดีอย่างแน่นอน เพราะโปรแกรม Nero นั้นได้รับความนิยมจากผู้ใช้งานเป็นอันดับ 1 ของโลกเลยสำหรับงานด้าน CD/DVD โปรแกรม Nero มีการพัฒนาตัวโปรแกรมและลูกเล่นใหม่ๆออกมาให้ผู้ใช้งานอยู่เสมอๆ และในเวอร์ชันที่ผมจะนำมาให้ดาวน์โหลดกันในบทความนี้เป็นเวอร์ชัน 11 ซึ่งพัฒนาต่อยอดมาจาก Nero 10 นั่นเองครับ โปรแกรม Nero 11 นั้นมีความโดดเด่นที่สุดก็คือการใช้สำหรับ Burn แผ่น […]

    Continue Reading...