directx9 Archive

  • DirectX 9.0c เป็นรุ่นมาตรฐานที่มีมานานของตระกูล DirectX ซึ่งใช้สำหรับการทำงานและการแสดงการใช้งานที่มีองค์ประกอบด้านมัลติมีเดียอย่าง กราฟิกสี, วิดีโอ, ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ และเสียง มีการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยและประสิทธิภาพการทำงาน รวมถึงมีลูกเล่นใหม่ๆ เพิ่มเข้ามาจากรุ่นก่อนหน้าเยอะมาก สามารถติดตั้งได้บนระบบปฏิบัติการ Windows ทุกรุ่น ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะมีรุ่น 10.0 และ 11.0 แล้วก็ตาม แต่เกมส่วนใหญ่ก็ยังต้องใช้รุ่น 9.0 อยู่เยอะทีเดียว และรวมไปถึงการ์ดจอที่ยังรองรับ DirectX 9.0c อยู่มากอีกด้วยเช่นกัน โปรแกรม DirectX […]

    DirectX 9.0c

    DirectX 9.0c เป็นรุ่นมาตรฐานที่มีมานานของตระกูล DirectX ซึ่งใช้สำหรับการทำงานและการแสดงการใช้งานที่มีองค์ประกอบด้านมัลติมีเดียอย่าง กราฟิกสี, วิดีโอ, ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ และเสียง มีการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยและประสิทธิภาพการทำงาน รวมถึงมีลูกเล่นใหม่ๆ เพิ่มเข้ามาจากรุ่นก่อนหน้าเยอะมาก สามารถติดตั้งได้บนระบบปฏิบัติการ Windows ทุกรุ่น ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะมีรุ่น 10.0 และ 11.0 แล้วก็ตาม แต่เกมส่วนใหญ่ก็ยังต้องใช้รุ่น 9.0 อยู่เยอะทีเดียว และรวมไปถึงการ์ดจอที่ยังรองรับ DirectX 9.0c อยู่มากอีกด้วยเช่นกัน โปรแกรม DirectX […]

    Continue Reading...