CyberLink PowerDVD 11 Archive

  • cyberlink Power DVD 11 เป็นโปรแกรมที่ได้รับการยกย่องจากผู้ใช้งานให้เป็น โปรแกรมดูหนัง ที่ดีที่สุดในปัจจุบัน ซึ่งในตอนนี้โปรแกรม Power DVD ก็ได้มีการพัฒนาโปรแกรมจนออกเวอร์ชัน 12.0 แล้ว โดยปัจจุบัน cyberlink Power DVD 11 ได้มีจุดมุ่งหมายในการที่จะพัฒนาโปรแกรมให้เป็นโปรแกรมแห่งความบันเทิงเต็มรูปแบบที่สามารถที่จะ ดูหนัง, ฟังเพลง, ดูภาพ, แชร์ไฟล์ออนไลน์ ได้อย่างครบวงจร โปรแกรมรองรับการดูหนัง Blu-Ray 3D ได้อย่างตระการตาด้วยเทคโนโลยี TrueTheater 3D อีกทั้งยังมีความสามารถในการแปลงไฟล์หนังธรรมดาให้เป็นหนัง 3D ได้อีกด้วย […]

    cyberlink Power DVD 11 โปรแกรมดูหนัง

    cyberlink Power DVD 11 เป็นโปรแกรมที่ได้รับการยกย่องจากผู้ใช้งานให้เป็น โปรแกรมดูหนัง ที่ดีที่สุดในปัจจุบัน ซึ่งในตอนนี้โปรแกรม Power DVD ก็ได้มีการพัฒนาโปรแกรมจนออกเวอร์ชัน 12.0 แล้ว โดยปัจจุบัน cyberlink Power DVD 11 ได้มีจุดมุ่งหมายในการที่จะพัฒนาโปรแกรมให้เป็นโปรแกรมแห่งความบันเทิงเต็มรูปแบบที่สามารถที่จะ ดูหนัง, ฟังเพลง, ดูภาพ, แชร์ไฟล์ออนไลน์ ได้อย่างครบวงจร โปรแกรมรองรับการดูหนัง Blu-Ray 3D ได้อย่างตระการตาด้วยเทคโนโลยี TrueTheater 3D อีกทั้งยังมีความสามารถในการแปลงไฟล์หนังธรรมดาให้เป็นหนัง 3D ได้อีกด้วย […]

    Continue Reading...