bitcomet0.70 Archive

  • Bitcomet 0.70 Bitcomet 0.70 คือโปรแกรมสำหรับโหลด Bit Torrent อีกตัวนึงที่มีความสามารถที่น่าสนใจไม่แพ้โปรแกรมโหลดบิทตัวอื่นๆเลย โปรแกรมเป็นการเชื่อมต่อแบบ P2P เหมือนกับโปรแกรมโหลด Bit ทั่วๆไป ซึ่งเป็นการเชื่อมต่อในรูปแบบเครือข่าย โดยการเชื่อมต่อด้วยคอมพิวเตอร์เข้าหากัน หรือ Multi Computer นั่นเอง โปรแกรมมีฟังก์ชันการทำงานที่ไม่ยุ่งยากมีคุณสมบัติต่างๆเหมือนกันโปรแกรมโหลดบิทดังๆเจ้าอื่นไม่ขาดตกบกพร่อง ขนาดไฟล์สำหรับตัวติดตั้งก็ไม่ใหญ่มากนัก Bitcomet 0.70  มีคุณสมบัติดาวน์โหลดต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถดาวน์โหลดไฟล์ Bit ได้ต่อเนื่องหลักไฟล์เก่าที่ดาวน์โหลดยังไม่เสร็จ ทำให้เราไม่ต้องเริ่มโหลดใหม่ตั้งแต่แรก คุณสมบัติที่น่าสนใจของโปรแกรม Bitcomet 0.70 สนับสนุน Bit […]

    Bitcomet 0.70

    Bitcomet 0.70 Bitcomet 0.70 คือโปรแกรมสำหรับโหลด Bit Torrent อีกตัวนึงที่มีความสามารถที่น่าสนใจไม่แพ้โปรแกรมโหลดบิทตัวอื่นๆเลย โปรแกรมเป็นการเชื่อมต่อแบบ P2P เหมือนกับโปรแกรมโหลด Bit ทั่วๆไป ซึ่งเป็นการเชื่อมต่อในรูปแบบเครือข่าย โดยการเชื่อมต่อด้วยคอมพิวเตอร์เข้าหากัน หรือ Multi Computer นั่นเอง โปรแกรมมีฟังก์ชันการทำงานที่ไม่ยุ่งยากมีคุณสมบัติต่างๆเหมือนกันโปรแกรมโหลดบิทดังๆเจ้าอื่นไม่ขาดตกบกพร่อง ขนาดไฟล์สำหรับตัวติดตั้งก็ไม่ใหญ่มากนัก Bitcomet 0.70  มีคุณสมบัติดาวน์โหลดต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถดาวน์โหลดไฟล์ Bit ได้ต่อเนื่องหลักไฟล์เก่าที่ดาวน์โหลดยังไม่เสร็จ ทำให้เราไม่ต้องเริ่มโหลดใหม่ตั้งแต่แรก คุณสมบัติที่น่าสนใจของโปรแกรม Bitcomet 0.70 สนับสนุน Bit […]

    Continue Reading...