โปรแกรมแต่งเสียง Archive

  • โปรแกรม Audacity 2.0 โปรแกรมตัดต่อเสียงเพลง โปรแกรมตัวนี้เป็นโปรแกรมสำหรับตัดต่อเสียงเพลงเพื่อนทำริงโทนใส่มือถือหรือจะตัดเป็นเสียงเอาไว้มิกซ์เป็นเพลงก็ยังได้ โปรแกรมตัวนี้สามารถทำงานได้บนระบบปฏิบัติการ Windows, Mac OS X, GNU/Linux และอื่นๆ ได้อย่างราบรื่น คุณสามารถใช้โปรแกรมตัวนี้สำหรับ ใช้แปลงเสียงจากเทปและบันทึกเป็นไฟล์หรือจะจัดเก็บลงแผ่น CD ก็ได้ อัดเสียงเสียงสดได้ ปรับแต่งเสียงจากไฟล์ Ogg, MP3, WAV หรือไฟล์อื่นๆอีกมากมาย ตัด, คัดลอก หรือมิกซ์เสียงต่างๆเข้าด้วยกัน เปลี่ยนแปลงความเร็วหรือระดับเสียงของเสียงที่บันทึก สามารถเพิ่มความสามารถหรือ Effect ใหม่ๆได้ด้วย […]

    Audacity 2.0

    โปรแกรม Audacity 2.0 โปรแกรมตัดต่อเสียงเพลง โปรแกรมตัวนี้เป็นโปรแกรมสำหรับตัดต่อเสียงเพลงเพื่อนทำริงโทนใส่มือถือหรือจะตัดเป็นเสียงเอาไว้มิกซ์เป็นเพลงก็ยังได้ โปรแกรมตัวนี้สามารถทำงานได้บนระบบปฏิบัติการ Windows, Mac OS X, GNU/Linux และอื่นๆ ได้อย่างราบรื่น คุณสามารถใช้โปรแกรมตัวนี้สำหรับ ใช้แปลงเสียงจากเทปและบันทึกเป็นไฟล์หรือจะจัดเก็บลงแผ่น CD ก็ได้ อัดเสียงเสียงสดได้ ปรับแต่งเสียงจากไฟล์ Ogg, MP3, WAV หรือไฟล์อื่นๆอีกมากมาย ตัด, คัดลอก หรือมิกซ์เสียงต่างๆเข้าด้วยกัน เปลี่ยนแปลงความเร็วหรือระดับเสียงของเสียงที่บันทึก สามารถเพิ่มความสามารถหรือ Effect ใหม่ๆได้ด้วย […]

    Continue Reading...