โปรแกรมลบไฟล์ error Archive

  • โปรแกรม CCleaner 4.01 เวอร์ชันล่าสุด โปรแกรมลบไฟล์ขยะ โปรแกรมลบไฟล์ขยะยอดฮิตที่มีผู้ใช้งานให้ความไว้วางใจดาวน์โหลดไปใช้งานเยอะเป็นอันดับขึ้นๆของโปรแกรมประเภท Cleaning เป็นโปรแกรมที่มีความสมบูรณ์แบบในการทำงานที่ดีเยี่ยมมากๆ โปรแกรมสามารถกำจัดไฟล์ที่เป็นต้นเหตุทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานช้าลงจากปกติ ช่วยให้ฮาร์ดดิสก์กลับมาสะอาดปราศจากไฟล์ขยะที่ไม่เป็นประโยชน์ และส่งผลให้เครื่องคอมพิวเตอร์กลับมาทำงานได้เต็มประสิทธิภาพดังเดิม โปรแกรม CCleaner มีการพัฒนาเวอร์ชันใหม่ๆออกมาอย่างต่อเนื่อง ในเวอร์ชันล่าสุดนี้คือเวอร์ชัน 4.01.4093 และมีคุณสมบัติอะไรที่อัพเดทมาใหม่ๆบ้างเราลองไปดูกัน คุณบัติใหม่ๆใน CCleaner โปรแกรมลบไฟล์ขยะ เวอร์ชันล่าสุดมีดังต่อไปนี้ Internet Explorer กำจัดไฟล์ history, cookie, ไฟล์ AutoComplete ใน History, ไฟล์ index.dat Firefox […]

    CCleaner 4.01

    โปรแกรม CCleaner 4.01 เวอร์ชันล่าสุด โปรแกรมลบไฟล์ขยะ โปรแกรมลบไฟล์ขยะยอดฮิตที่มีผู้ใช้งานให้ความไว้วางใจดาวน์โหลดไปใช้งานเยอะเป็นอันดับขึ้นๆของโปรแกรมประเภท Cleaning เป็นโปรแกรมที่มีความสมบูรณ์แบบในการทำงานที่ดีเยี่ยมมากๆ โปรแกรมสามารถกำจัดไฟล์ที่เป็นต้นเหตุทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานช้าลงจากปกติ ช่วยให้ฮาร์ดดิสก์กลับมาสะอาดปราศจากไฟล์ขยะที่ไม่เป็นประโยชน์ และส่งผลให้เครื่องคอมพิวเตอร์กลับมาทำงานได้เต็มประสิทธิภาพดังเดิม โปรแกรม CCleaner มีการพัฒนาเวอร์ชันใหม่ๆออกมาอย่างต่อเนื่อง ในเวอร์ชันล่าสุดนี้คือเวอร์ชัน 4.01.4093 และมีคุณสมบัติอะไรที่อัพเดทมาใหม่ๆบ้างเราลองไปดูกัน คุณบัติใหม่ๆใน CCleaner โปรแกรมลบไฟล์ขยะ เวอร์ชันล่าสุดมีดังต่อไปนี้ Internet Explorer กำจัดไฟล์ history, cookie, ไฟล์ AutoComplete ใน History, ไฟล์ index.dat Firefox […]

    Continue Reading...